20.2 C
București
23 iunie, 2024

Ministrul Educaţiei anunţă sancţiuni pentru părinţii care refuză să semneze contractul educaţional cu şcoala: Îndemn familiile să vorbească cu respect despre şcoală, cu respect despre cadrele didactice

ieri, 22:37

Ministrul Educaţiei, Ligia Deca, anunţă că Legea învăţământului preuniversitar pe care o propune stabileşte sancţiuni pentru părinţii care refuză să semneze contractul educaţional cu şcoala, document prin care îşi asumă obligaţii în relaţia cu sistemul de învăţământ. ”Îndemn familiile să vorbească cu respect despre şcoală, cu respect despre cadrele didactice”, afirmă ministrul.

”Dacă un copil are anumite limite la şcoală şi alte limite acasă, s-ar putea să fie un pic confuz vis-a-vis de ceea ce este permis şi ceea ce nu este permis. În Legea învăţământului preuniversitar am mai introdus un lucru. Ştii că fiecare familie semnează acel contract educaţional cu şcoala, acel contract include drepturi şi obligaţii atât pentru elevi, cât şi pentru şcoală, cât şi pentru familie. În lege, ca urmare a faptului că am înţeles că sunt părinţi care nu doresc să semneze acest contract, am introdus sancţiuni pentru acele familii care refuză să-şi asume şi partea de responsabilitate, nu numai partea de drepturi pe care, firesc, elevii le au. Dar nu e vorba despre sancţiuni. Sigur că avem nevoie şi de limite, ceea ce trebuie să înţelegem este faptul că ceea ce facem noi, ca adulţi, are consecinţe pentru copii. De aceea, îndemn familiile să vorbească cu respect despre şcoală, cu respect despre cadrele didactice”, a afirmat Ligia Deca, miercuri, într-un interviu pentru TVR Info.

Ea este de părere că autoritatea cadrului didactic ”se construieşte” şi prin atitudinea pe care părinţii o au faţă de profesori.

Conform proiectului Legii învăţământului preuniversitar, la înscrierea antepreşcolarului, a preşcolarului sau a elevului într-o unitate de învăţământ, directorul unităţii de învăţământ semnează contractul educaţional cu părinţii/reprezentantul legal ai/al acestora/elevul major. Contractul prevede drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor, garantând drepturile beneficiarilor primari şi secundari, în conformitate cu prevederile contractului educaţional-tip, aprobat prin ordin al ministrului Educaţiei. Contractul încheiat între părinţi/reprezentantul legal/elevul major şi unitatea de învăţământ conţine obligatoriu clauzele din contractul educaţional-tip, iar, în funcţie de specificul fiecărei unităţi, prin hotărârea Consiliului de Administraţie, pot fi adăugate şi alte clauze, a căror natură nu poate afecta interesul superior al antepreşcolarului, al preşcolarului sau al elevului.

”Direcţiile Judeţene de Învăţământ Preuniversitar/Direcţia Municipiului Bucureşti de Învăţământ Preuniversitar, denumite în continuare DJIP/DMBIP, verifică modul de respectare a prevederilor contractului educaţional (…) din oficiu sau la sesizarea părintelui/reprezentantului legal/elevului major sau a directorului unităţii de învăţământ preuniversitar şi poate dispune aplicarea unor măsuri sau sancţiuni, în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei”, stipulează proiectul publicat pe portalul Ministerului Educaţiei.

Deca a precizat că Legea educaţiei nu poate introduce prevederi care contravin Codului Civil, subliniind că sancţiunile şi măsurile foarte dure ”au un impact, dar au un impact limitat”. În acest context, legislaţia trebuie să introducă proceduri concrete cu privire la modul în care fiecare dintre ei implicaţi trebuie să acţioneze în anumite situaţii indezirabile înregistrate în unităţile de învăţământ.

Sursa: https://www.news.ro/social/ministrul-educatiei-anunta-sanctiuni-parintii-refuza-semneze-contractul-educational-scoala-indemn-familiile-vorbeasca-respect-scoala-respect-cadrele-didactice-1922403712052023042221094403

Ultimă oră

Același autor