31 C
București
14 iulie, 2024

Înscrierea la clasa pregătitoare în 2023. Ghid pentru părinți

Foto cu caracter ilustrativ: Unsplash

Ministerul Educației a publicat un ghid pentru părinți în vederea înscrierii copiilor la clasa pregătitoare în 2023.

Ministerul Educației a răspuns la cele mai frecvente întrebări pe care le au părinții în legătură cu înscrierea copiilor la clasa pregătitoare în 2023. Potrivit unui

publicat pe site, pot fi înscriși la școală copiii care au împlinit deja 6 ani sau care vor împlini 6 ani până la 31 decembrie 2023, conform condițiilor actuale din legislație.

De asemenea, au nevoie de evaluare suplimentară numai copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 și nu au frecventat grădinița sau au fost plecați în străinătate până acum și vor să se înscrie în clasa pregătitoare în România, potrivit ghidului.

Astfel, aceștia au nevoie fie de o recomandare de la grădinița pe care au frecventat-o, fie de o recomandare în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), după caz.

În cazul copiilor care împlinesc 6 ani până la 31 august 2023, înscrierea în clasa pregătitoare 2023 se face automat, fără să fie nevoie de recomandare de la grădiniță pentru asta.

Când și unde se face evaluarea copiilor

– Evaluarea copiilor de către CJRAE/CMBRAE este programată în perioada 5 – 26 aprilie 2023

– Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât şi în diferite centre din judeţ/municipiul Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.

Părintele poate opta:

1. pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere;

2. pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

Acte necesare pentru înscriere:

– Cerere-tip de înscriere (tip) – disponibilă în momentul începerii procesului de înscriere

– Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

– Copie şi original – certificatul de naştere al copilului

– Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).

– Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

20 Martie 2023, 20:16

Sursa: https://www.dcnews.ro/inscrierea-la-clasa-pregatitoare-in-2023-ghid-pentru-parinti_908892.html

Ultimă oră

Același autor