20.2 C
București
23 iunie, 2024

Deputaţii au adoptat proiectul care instituie posibilitatea ca părintele să încaseze alocaţia pentru copii, în situaţia emiterii de către instanţa de judecată a unui ordin de protecţie în caz de violenţă domestică

astăzi, 13:39

Camera Deputaţilor a adoptat, decizional, proiectul de lege pentru completarea art. 38 alin. (1) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, precum şi pentru modifîcarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. Legea merge la promulgare.

Proiectul are ca obiect de reglementare completarea art. 38 din Legea nr. 217/2003, precum şi modificarea alin. (1) al art. 4 din Legea nr. 61/1993, în sensul instituirii posibilităţii încasării alocaţiei de stat pentru copii de către părintele căruia i s-a încredinţat minorul spre creştere şi educare, în situaţia emiterii de către instanţa de judecată a unui ordin de protecţie în caz de violenţă domestică.

Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri – obligaţii sau interdicţii: „interdicţia pentru agresor de a încasa alocaţia de stat pentru copii şi încuviinţarea încasării acesteia de către părintele/persoana căruia/ căreia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau la care s-a stabilit reşedinţa acestuia. Interdicţia se comunică, de îndată, agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială sau a municipiului Bucureşti, după caz. Alocaţia este încasată de părintele/persoana beneficiar/beneficiară al/a măsurii de protecţie pe durata valabilităţii ordinului de protecţie şi atât timp cât i-a fost încredinţat copilul, sau în situaţia în care copilul are stabilită reşedinţa la acesta/aceasta”, potrivit propunerii legislative.

Conform iniţiativei legislative, „alocaţia de stat pentru copii se plăteşte unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora, sau a convenţiei autentificate de notar public cu ocazia divorţului ori, în caz de neînţelegere, pe baza hotărârii judecătoreşti sau a ordinului de protecţie emis de instanţa judecătorească, părintelui/persoanei căruia/căreia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau la care s-a stabilit reşedinţa copilului”.

De asemenea, alocaţia este încasată de părintele sau persoana beneficiar sau beneficiară al ori a măsurii de protecţie pe durata valabilităţii ordinului de protecţie şi atât timp cât i-a fost încredinţat copilul, sau în situaţia în care copilul are stabilită reşedinţa la acesta sau aceasta.

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, Guvernul actualizează normele metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008 cu modificările ulterioare.

Sursa: https://www.news.ro/social/deputatii-au-adoptat-proiectul-instituie-posibilitatea-parintele-incaseze-alocatia-copii-situatia-emiterii-catre-instanta-judecata-unui-ordin-protectie-caz-violenta-domestica-1922403912002023041321093872

Ultimă oră

Același autor