13.5 C
București
25 aprilie, 2024

BOR propune Religia la Bacalaureat. Legile educației se poticnesc în „opționale”

Sursa foto: Lucian Alecu

Moșite și moșmondite de mulți ani și sub mai mulți miniștri, Legile educației au reaprins conflictul puternic între culte și o serie de ONG-uri care au vederi complet opuse despre includerea Religiei în programa școlară și educația sexuală prematură. Punctul de conflict care separă complet cele două tabere este legat de propagarea „ideologiei de gen”, formulare care include sisteme diferite de abordare a educației tinerilor față de tradiția învățământului românesc. Înainte de a intra în circuitul de dezbatere parlamentară, Legile educației, „împinse” de Ligia Deca, titulară a portofoliul de aproape patru luni, se poticnesc în conflictul pe materii de studiu opționale, care arată însă orientările de fond diferite din societate.

Reprezentanții tuturor cultelor religioase recunoscute în România, în frunte cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe, ÎPF Daniel, i-au transmis ministruluii educației, în 13 martie 2023, o adresă comună în care propun modificări în proiectul legilor educației, cu precădere în ceea ce privește învățământul preuniversitar. Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, a subliniat că „poziția BOR și a celorlalte 12 culte religioase față de problema ideologiei în general și, în contex, a „ideologiei de gen”, propuse fără discernământ spre introducere în noile legi ale învățământului, în special, este una limpede și constant exprimată”.

Sintetic: 13 culte, 13 cereri

Argumentele aduse de Biserică în critica actului propus spre legiferare sunt clar exprimate în motivația structurată pe „țintele ” care intră în conflict cu educația tradițională, pe unde sunt introduse principii „moderne” și teze apreciate ca ideologizante, neconforme vârstei și în contradicție cu morala creștină. Între acestea, „ideologia de gen”, care descrie ca normalitate o deviație numită „transgenderism”, nu constituie miezul unei științe reale, ci este o artificială construcție ideatică, orientată în răspăr cu realitatea, cu logica, cu ordinea firii structurată pe cele două sexe: masculin și feminin”.

BOR relevă și faptul că obligația de a promova „diversitatea sexuală” în școală, de a li se prezenta copiilor ca „normalitate” posibilitatea aberantă de a-și schimba genul din masculin în feminin sau „neutru” – care sunt genuri strict gramaticale, nu biologice – este una abuzivă și nocivă pentru formarea intelectuală și morală a unor tineri care se pregătesc pentru viața și societatea reală, sprijiniți de familia naturală.

O altă nemulțumire a cultelor este „prezentarea ignorant-peiorativă în noile legi ale învățământului a sintagmei „dogme religioase”, ceea sfidează miezul teologic al creștinismului fertil cultural și social”.

Pe aceste baze, reprezentanții cultelor au 13 solicitări de modificare a legilor, majoritatea regăsindu-se în proiectul legii învățământului preuniversitar, între care:

– eliminarea definirii „diversității” și „obligația de a promova diversitatea în școală”; în consecință, eliminarea sintagmei referitoare la „orientarea sexuală”;

-eliminarea sintagmei referitoare la „dogmele religioase”;

-menținerea statutului actual al disciplinei școlare Religie, în conformitate cu decizia nr 669/12 noiembrie 2014 a Curții Constituționale;

-eliminarea precizărilor referitoare la stabilirea unei perioade de înscriere la religie sau de schimbare a opțiunii prin ordin al ministrului educației pentru anul școlar următor, care poate crea confuzie și noi presiuni asupra elevilor, în vederea retragerii de la ora de religie;

-nediscriminarea Religiei în raport cu alte discipline școlare din trunchiul comun, prin includerea acesteia în lista disciplinelor școlare, la alegere, în cadrul examenului național de

Cine o apără pe Ligia Deca?

Imediat după demersul cultelor religioase, au apărut puncte de vedere ale unor ONG-uri care susțin fără rezerve proiectul de legi ale educației prezentat de ministrul Ligia Deca.

Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, care desfășoară din 1999 activități în comunitatea romă, arată că „principiile diversității, drepturilor omului, echității sunt fundamente ale UE”, iar „România este o țară diversă (din punct de vedere social, etnic,religios etc.)”. Fundația apreciază din punctul ei de vedere că „Ministerul Educației, prin aceste propuneri legislative, ține cont de toate angajamentele pe care România și le-a asumat la nivel european”. Una din motivațiile fundației în susținerea legilor în forma actuală pleacă de la „estimările specialiștilor că România are nevoie, în acest moment, pentru buna funcționare a economiei, de un milion de noi locuri de muncă. Numărul cetățenilor străini care vor veni pentru a munci va fi, an de an, din ce în ce mai mare”. Ca atare „Statul român are obligația să ofere cadrul necesar pentru ca aceștia să aibă drepturile respective”.

O altă susținere, trimisă prin scrisoare către ministrul educației, vine de la „o coaliție formată din 42 de organizații ale societății civile, federații naționale și asociații de elevi și studenți care subliniază importanța diversității în procesul de educație și a asigurării unui înalt nivel de protecție împotriva oricărei forme de discriminare, inclusiv pe baza orientării sexuale”.

Scrisoarea a fost transmisă Agerpres de Asociația MozaiQ LGBT sub titlul imperativ „Respectați principiile nediscriminării în educație” și își exprimă dezacordul „puternic” față de orice ingerință în actul educațional prin acțiuni de natură religioasă care să ducă la reducerea gradului de protecție împotriva discriminării pe baza orientării sexuale. Asociația MozaiQ LGBT (președinte Alex Palas, vicepreședinte,Ioana Dumitrescu/Jerzy, cu sediul în București, pe strada Arcului, este cunoscută prin implicarea în marșurile PRIDE. Scrisoarea califică drept inadmisibile și contrare obligațiilor internaționale pe care România și le-a asumat orice măsuri de diluare sau eliminare a garanțiilor existente în actualul proiect de lege privind protecția împotriva discriminării. Agerpres mai reține din textul primit că „orice reformă a sistemului educațional românesc nu poate fi completă fără creșterea atenției pentru promovarea diversității ca resursă educațională și fără acțiuni concertate pentru combaterea discriminării grupurilor vulnerabile”. Potrivit documentului citat, problematica bullingului trebuie să fie abordată în legile educației „într-o manieră serioasă, respectiv să existe mecanisme de prevenire, de depistare și sancționare a faptelor de violență psihologică-builling”.

În fine, semnatarii își doresc ca în noua lege a învățământului preuniversitar să fie inclusă, în trunchiul comun, o disciplină despre diversitate, echitate și incluziune (DEI) pentru elevii din ciclul liceal.

UTER și BOR

Reținem, totodată, în acest context al acțiunilor publice ale societății civile, că la o manifestație din 8 martie 2023, asumată de ONG-uri feministe și ale diversității de gen, sub protestul „Uterul nostru nu este profitul vostru”, una din cerințe era „BOR afară din școli! Vrem educație sexuală!”, ceea ce arată că problemele educației sunt „prinse” într-un curcubeu tematic.

Celebru avocat lansează apelul „Lăsați copiii în pace!”

Un puternic semnal de alarmă, lansat public printr-un serial jurnalistic de distinsul avocat Florentin Țuca, avertizează că în acești ani de „spălări de creiere și de delir propagandistic, copiii și nepoții noștri și și ai altora sunt, în ultima vreme, victimele unor planuri demente și ale unor acțiuni scârbavnice, perverse și chiar criminale care le otrăvesc sănătatea fizică și psihică, puritatea și candoarea, relația cu propriii părinți și cu familia, instruirea și educația, viitorul lor profesional și propria bunăstare și, peste toate, locul lor în lume și relația lor cu realitatea.”

Demersul juristului, doctor în Drept cu Magna cum laude, chiar dacă excede sferei specializării, reprezintă o implicare directă, cu o vastă documentare, într-o temă de mare actualitate și acuitate, care se circumscrie universului educației. Serialul „Lăsați copiii în pace” are în capitolul „Săgețile otrăvitoare trimise înspre inima copilăriei” date elocvente privind nocivitatea „curentului ideologic din programa educațională neo-progresistă care a erupt peste Ocean, a pătruns serios și în Europa de Vest și riscă să se extindă ca un nor de cenușă vulcanică în mai toată lumea civilizată”.

Florentin Țuca notează metodic, cu organizare cauză-efect a investigației asupra „săgeților otrăvitoare”, că „le vedem și le simțim venind și aducând cu ele adâncirea crizei identitare exprimate de disforia de gen”; înmulțirea intervențiilor medicale de „afirmare a noului gen ales de minori”; atragerea copiilor pe un teritoriu al obscenității și promiscuității; proliferarea orelor de „educație sexuală”, transformate în cursuri de deșănțată și hidoasă propagandă; promovarea tot mai insistentă a pedofiliei ca „orientare sexuală” „respectabilă”, care și-ar merita – chipurile! – locul în spațiul acronimelor de minoritți, „defavorizate”și, în fine, intoxicarea culturii de masă, a limbajului și a modei.”

Autorul subliniază că „deși concentrată preponderent în atmosfera – cândva mai senină – a lumii occidentale – toată această cenușă vulcano-ideologică generată de erupția WOKE a hipersexualizării copilăriei riscă să polueze și plaiurile noastre”. Sunt prezentate cazuri tulburătoare de avarii emoționale ale copiilor, derivate din inducerea ideii că nu este un dat biologic, ci este subordonat unui gen opțional, la alegere. Adăugând programe de îndoctrinare la care obiectivul „clarificării simțirii inconfortabile în corpul tău” se poate ajunge la rezultatul dramatic în care există clase școlare în care un sfert dintre copii se declară transgenderi. Sunt prezentate de autor o multitudine de schimbări legislative care stimulează aberații de stări civile sau de organizare școlară. În Germania, de pildă, s-ar pregăti inaugurarea unui program-pilot „Grădinița LGBTQ”. Textul integral al serialului realizat de Florentin Țuca se poate citi pe juridice.ro.

Sursa: https://jurnalul.ro/stiri/educatie/bor-religie-bacalaureat-legi-educatie-926803.html

Ultimă oră

Același autor